My notes

Mưa

    [WARNING] Note lảm nhảm những chuyện không đầu không cuối, những suy nghĩ bâng quơ lặt vặt không mang ý nghĩa gì nhiều. Đừng tưởng diễn sâu mà cố cảm! Không rảnh thì đừng đọc, mà rảnh thì tranh thủ làm việc khác có ích thì hơn!😁😁😁 ——————————— Thứ 7. Chính xác là… Continue reading Mưa

Book Reviews

Dans le café de la jeunesse perdue – Patrick Modiano

(Again, tiếng Việt bị lỗi font nên lấy nhan đề tiếng Pháp cho nó hoành :D) Tên cuốn sách nghe rất hấp dẫn có lẽ bởi vì cái tình trạng “tuổi trẻ lạc lối” là một concept phổ biến, mà một “quán cà phê” cũng là nơi neo đậu của kha khá những bạn trẻ… Continue reading Dans le café de la jeunesse perdue – Patrick Modiano